Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Επανάληψη Κεφ.28-32 - Ιστορία Ε΄
Κεφ.32 Ιστορία Ε΄- Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

Κεφ.31 Ιστορία Ε΄- Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η΄τον Παλαιολόγο

Φ.Ε.6 Φυσική Ε΄- Ηχορρύπανση - ηχοπροστασία