Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Επανάληψη Κεφ.28-32 - Ιστορία Ε΄
Κεφ.32 Ιστορία Ε΄- Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

Κεφ.31 Ιστορία Ε΄- Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η΄τον Παλαιολόγο

Φ.Ε.6 Φυσική Ε΄- Ηχορρύπανση - ηχοπροστασία

Φ.Ε.5 Φυσική Ε΄- Άνθρωπος και ήχος-Το αυτί μας

φ.Ε.4 Φυσική Ε΄- Απορρόφηση του ήχου

Φ.Ε.3 Φυσική Ε΄ - Ανάκλαση του ήχου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Κεφ.30ο Ιστορία Ε΄ Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

Κεφ.29ο Ιστορία Ε΄ Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από τη αυτοκρατορία